Ouderraad

De vrijwillige ouderbijdrage bij het Startblok is bijzonder laag in vergelijking met andere scholen. Slechts € 35,- per kind. Daar wordt dan alles van betaald zoals: sinterklaascadeautje, kerstdiner, paasontbijt, feestelijke voorstelling, schoolreis voor groep 3 t/m 7, schoolkamp voor groep 8.
Het bankrekeningnummer van de OR is:  NL86 RABO 0115 5540 25
De OR bestaat geheel uit ouders en helpt bij de organisatie van allerlei activiteiten en festiviteiten, zoals het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasontbijt, etc. Regelmatig doet de OR een beroep op de bereidwilligheid van ouders, omdat zij het vele werk zonder deze hulp niet aan zou kunnen. De ouderraad beheert de gelden van het schoolfonds en de papieractie. Zij vergadert 6 tot 8 keer per jaar.
De ouderraad bestaat op dit moment uit de volgende personen:
 
Mirelle de Vos
Emmastraat 44
3255 BE Oude Tonge
0187-643800
voorzitter mirdensven@hotmail.com
Alexandra Kerkhof
van Halenstraat 50
3255 BN Oude Tonge
0187-641181
secretaris alexandra.kerkhof@upcmail.nl
Myra Krijgsman
Mariniersweg 6
3255 VG Oude Tonge
0187-641188
penningmeester johanmyra@hetnet.nl
Gwenda van de Tonnekreek
van Halenstraat 33
3255 BN Oude Tonge
0187-641161
  gwenda46@gmail.com
Janine de Keijzer
Van Halenstraat 36
3255 BN Oude Tonge
0187-643280
  littlelady@planet.nl
Bianca Hameete
Van Halenstraat 60
3255 BN Oude Tonge
0187-642620
  biancahameete@hotmail.com
Johan Keijzer
Mariniersweg 66
3255 VG Oude Tonge
0187-643001
  j.keijzer15@upcmail.nl
Sandra Rijbroek
Bernhardstraat 17
3255 BB Oude Tonge
0187-642918
  sandra110526@hotmail.com
Adrienne van Vugt
Wegaplein 3
3255 TT Oude Tonge
0187-664848
  adrienne.edr@gmail.com
Mocht u geïnteresseerd zijn in het meehelpen en meedenken in de Ouderraad, spreek dan één van bovenstaande ouders aan en vraag meer informatie! Oud Papier
Het Startblok is vele jaren actief in het ophalen van het oud papier in Oude Tonge. De papieracties worden vermeld in de nieuwsbrieven.
Heeft u vragen of opmerkingen omtrent het ophalen van oud papier, neem dan contact op met Gwenda v/d Tonnekreek telefoonnummer 0187-641161 of Johan Keijzer 0187-643001.

Begroting 2014-2015                      Financieel verslag 2014
Begroting 2016-2017                      Financieel verslag 2015

Klik hier voor de notulen van de ouderraad van 23 juni 2015
Klik hier voor de notulen van de ouderraad van 9 februari 2015
Klik hier voor de notulen van de ouderraad van 3 november 2014
Klik hier voor de notulen van de ouderraad van 9 oktober 2014
Klik hier voor de notulen van de ouderraad van 19 juni 2014
Klik hier voor de notulen van de ouderraad van 25 februari 2014
Klik hier voor de notulen van de ouderraad van 9 januari 2014
Klik hier voor de notulen van de ouderraad van 5 november 2013
Klik hier voor de notulen van de ouderraad van 12 september 2013
Klik hier voor de notulen van de ouderraad van 25 juni 2013
Klik hier voor de notulen van de ouderraad van 15 april 2013
Klik hier voor de notulen van de ouderraad van 5 maart 2013
Klik hier voor de notulen van de ouderraad van 28 januari 2013
Klik hier voor de notulen van de ouderraad van 8 november 2012
Klik hier voor de notulen van de ouderraad van 1 oktober 2012
Klik hier voor de notulen van de ouderraad van 24 mei 2012
Klik hier voor de notulen van de ouderraad van 29 maart 2012
Klik hier voor de notulen van de ouderraad van 1 maart 2012
Klik hier voor de notulen van de ouderraad van 8 december 2011
Klik hier voor de notulen van de ouderraad van 12 november 2011
Klik hier voor de notulen van de ouderraad van 5 september 2011